Σελίδες

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: "ΚΑΘΑΡΙΣΕ" Ο ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 0 - 4 !!

Ανατο πέρασμα έκανε ό ΠΑΣ Κόρινθος άπό τό Ξυλόκαστρο κόντρα στόν τοπικό Ήρακλή Ξυλ/στρου στά πλλαίσια τής 9ης άγωνιστικής, κερδίζοντας μέ σκόρ 4 - 0, καί παραμένει συγκάτοικος στό ρετιρέ τής βαθμολογίας! Τό παιχνίδι αύτό ήταν πολύ σημαντικό γιά τήν όμάδα τής Κορίνθου, προκειμένου νά μείνει "ζωντανή" στήν διεκδίκηση τού φετεινού τίτλου.
Τό παιχνίδι είχε δύο όψεις, άφού ό γηπεδούχος Ήρακλής στό α' 45λεπτο ήταν ώραίος σέ όλα καί διεκδίκησε μέ πείσμα τό γκόλ άπέναντι στόν πρωτοπόρο....

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ: ΧΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ...ΤΡΕΙΣ..

Άσχημη ή 6η  άγωνιστική γιά τίς όμάδες μας, άφού άμφότερες γνώρισαν τήν ήττα. Ό ΑΟ Λουτράκι ήττήθει άπό τόν Έθνικό Πειραιά μέ 2-0, ό Πέλοπας Κιάτου έχασε καί πάλι μέσα στήν έδρραν του άπό τήν Ρόδο 1-2, καί ό ούραγός ΑΟ Ζευγολατιό ήττήθει άπό τόν Διαγόρα στήν Ρόδο 2-0. Μέ βάση μέ τίς μέχρι τώρα έκτιμήσεις οί δύο άπό τίς τρείς όμάδες μας δείχνουν άδυναμίες σοβαρές, οί όποίες φυσικά άν δέν προσπαθήσουν νά άλλάξουν άγωνιστικό πρόσωπο δέν βλέπω νά παραμένουν στήν κατηγορία. Θέλω καί ελπίζω, νά διορθωθούν τά πράγματα, άλλά.....ύπάρχει καί τό..άλλά..? 

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ...ΔΥΟ !!!!!

Ό φετεινός τίτλος είναι πλέον ύπόθεση δύο διεκδικητριών όμάδων, τής Κορίνθου '06, καί τού ΠΑΣ Κόρινθος άφού σέ ΄ποκτώ άγωνιστικές διατηρούν μέχρι ώρας τό άπόλυτο νικών!
Σιγουρα αύτές οί δύο όμάδες άν δέν...σκοντάψουν κάπου...θά περιμένουν τήν μεταξύν τους άναμέτρηση (10η 'αγωνιστική), όπου θά φανεί ποιά άπό τίς δύο θά παραμείνει μόνη στό ρετιρέ τού βαθμολογικού πίνακα! Γιά τήν 8η άγωνιστική οί δύο πρωτοπόροι πέτυχαν ίσάρυθμες νίκες, ή μέν Κόρινθος '06 έπιβλήθει άνετα 4-0 τής Έλλάς Βέλου, ό δέ ΠΑΣ Κόρινθος νίκησε 3-0 τόν Τενεάτη Άθικίων!

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΤΙ ΓΙΑ 4-0 Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ ΝΙΚΗΣΕ ΜΟΝΟ 1-0!!!

Σπουδαία έμφάνιση πραγματοποίησε ό Ήρακλής Ξυλ/τρου κόντρα στόν Ίσθμιακό ένισχυμένος στήν έπίθεση μέ τό νέο μεταγραφικό άπόκτημα τόν Άράπι, στά πλαίσια τής 8ης άγωνιστικής γιά τό πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας, τόν όποίον νίκησε μόνον 1-0, ένώ είχε δοκάρι, καί τρία τετ-α-τετ πού...χάθηκαν ίσάρυθμα τέρματα!! Νά σημειωθεί ότι πρίν τήν έναρξη τού άγώνα κρατήθηκε 1' λεπτού σιγή, γιά τόν ξαφνικό θάνατο τού σπουδαίου ποδοσφαιροπαράγοντα καί τεως προέδρου τού Ίσθμιακού Κώστα Κοντογιαννάκη. Στό άγωνιστικό σκέλος τού άγώνα σαφώς τό σκορ άδικεί τήν όμάδα τών "πρασίνων" τής δυτικής Κορινθίας οί όποίοι έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο ίδιαίτερα στό α' 45λεπτο...

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ: ΝΙΚΗ ΓΙΑ Α.Ο.ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΟΠΑ, ΡΕΠΟ Ο ΑΟΖ

Στά πλαίσια τής 6ης αγωνιστικής στόν 6ο όμιλο, οί δύο άπό τίς όμάδες μας πού άγωνίσθηκαν, ή μέν πρώτη ό ΑΟ Λουτράκι νίκησε έντός έδρας τόν Ίωνικό 1-0, ό δέ Πέλοπας ήττήθει στό Κερατσίνι άπό τήν όμώνυμη όμάδα 2-1. Ό ΑΟ Ζευγολατιό είχε ρεπό καί δέν έπαιξε..

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΟ...ΤΟΠΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ...

Πανκαμαριακός καί Ήρακλής Ξυλοκάστρου στά πλαίσια τής 5ης άγωνιστικής  τής Α1 κατηγορίας Κορινθίας, μοιράστικαν βαθμούς, γκόλ, δοκάρια, καί..έντυπώσεις στήν πρώτη φετεινή άναμέτρηση τους! Ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι, άφού καί οί δύο όμάδες ήθελαν τήν νίκη, πού θά τούς έδινε τήν εύκαιερία νά άναρυχηθούν ψηλότερα στήν βαθμολογία. Παρουσία πολλών φιλάθλων τής περιοχής καί όχι μόνον, - άφού προσήλθαν φιλαθλοι άπό Κιάτο, Δερβένι, καί περίχωρα, γέμισαν τήν μεγάλη κερκίδα, άλλά καί τούς όπισθεν τού ένός τέρματος χώρους,  μέ έκδηλο ένδιαφέρον γιά τήν έξέληξη τού μάτς.

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ: ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΑΟΛ ΚΑΙ ΑΟΖ, ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΓΙΑ ΠΕΛΟΠΑ..

Στήν άνώτερ κατηγορία τού έρασιτεχνικού ποδοσφαίρου τήν Γ' Έθνική, οί τρείς όμάδες μας στήν 3η άγωνιστική βρίσκονται κάτω άπό τήν ζώνη σωτηρίας- παραμονής καί όπως δείχνουν τά πράγματα θά δώσουν μεγάλες μάχες γιά παραμονή στήν κατηγορία...
Συγκεκριμένα στά πλαίσια τής 3ης άγωνιστικής είχαμε ίσάρυθμες ήττες γιά ΑΟΛ καί ΑΟΖ στήν Ρόδο άπό τίς όμάδες Ρόσος καί 'Ιαλυσος αντιστοιχα, ένώ ή έτερη Ροδιακή όμάδα τού Διαγορα πήρε τόν βαθμό τής ίσοπαλίας άπό τόν νεοφώτιστο τής κατηγορίας Πέλοπα Κιάτου.   Ό πρωτοπόρος Άσπρόπυργος ήττήθει έντός έδρας άπό τόν Ίωνικό!! Ίσόπαλο άνευ τερμάτων έληξε τό ντέρμπι μεταξύ Προοδευτικής καί Έθνικού!!

A1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΙΑ...ΔΥΟ !!

Ή καλή μέρα φαίνεται άπό τό πρω'ι', άν θά έχει...λιακάδα, η ένδιάμεσα συνεφιάσει ή άκόμα καί βρέξει. Στό φετεινό πρωτάθλημα τής 1ης κατηγορίας Κορινθίας κατά τήν προσωπικήν μου άποψη, είναι πρωτάθλημα γιά δύο διεκδικητές βάση τών τεσσάρων πρώτων άγωνιστικών! Οί ύπόλοιπες όμάδες θά γεμίσουν τό πρόγραμμα καί θά άναδείξουν τόν...πρωταθλητή!! Διεκδικήτριες είναι λοιπόν οί δύο...Κόρινθος!! Έκεί θά δοθεί μάχη μεγάλη σέ άγώνες, καί έντυπώσεις!! Μέχρι στιγμής ή Κόρινθος '06 δείχνει νά κάνει "κουμάντο" στήν κορυφή, άφού καλπάζει άσταμάτητη, έχοντας μάλιστα φορτώσει σέ 4 άγωνιστικές τίς άντίπαλες άμυνες μέ 24 γκόλ!!! Ό έπόμενος διεκδικητής ΠΑΣ Κόρινθος έχει πετύχει 13 γκόλ!! Συμπερασματικά τά πάντα θά κριθούν στά μεταξύ τους παιχνίδια (10η άγωνιστική), έάν μέχρι τότε ..δέν έχει "στραβοπατήσει" καποια άπό τίς δύο...

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΧΕΡΙ - ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΟΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 ΚΑΙ ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Στήν τρίτη άγωνιστική τού φετεινού πρωταθλήματος τής Α1 κατηγορίας Κορινθίας, προελάβνουν οί δύο κορινθιακές όμάδες Κόρινθος '06 καί ΠΑΣ Κόρινθος μετά τίς μεγάλες νίκες τους στά έκτός έδρας μάτς σέ Δερβένι καί Έξαμίλια άντίστοιχα. Στίς όκτώ άναμετρήσεις τρείς όμάδες είδαν τήν χαρά τής νίκης, ένώ οί άλλες πέντε άναμετρήσεις έληξαν ίσόπαλες!

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ : 5ΑΡΑ Ο ΑΟΛ ΜΕΣΑ ΣΤΟ..ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΑ!

Ξεκίνησε τό πρωτάθλημα τής Γ' Έθνικής σέ όλους τούς όμίλους σήμερα 1η Όκτωβρη 2017. Στόν 6ο όμιλο όπου ύπάρχει τό ένδιαφέρον τών Κορινθιακών όμάδων, ξεχώριζε τό ντέρμπι άνάμεσα στόν νεοφώτιστο Πέλοπα καί τόν ΑΟ Λουτράκι μάτς πού έγινε στό γήπεδο Ζευγολατιού. Οί  "Όράνιε"πέτυχαν νίκη θρίαμβο έπί τών έρυθρολεύκων τού Κιάτου, κερδίζοντας μέ τό έκοφαντικό 5-0! καί μάλιστα εκτός έδρας!

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Α1 ΚΑΤΤΗΓΟΡΙΑ: ΡΕΤΙΡΕ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ........

Μετά τήν όλοκλήρωση τής 2ης άγωνιστικής τής Α1 κατηγορίας, και μέ βάση τά άποτελέσματα, δύο όμάδες άπό τήν Κόρινθο καί μία άπό τό Πετρί, βρίσκονται στό ρετιρέ τής βαθμολογιας, Κόρινθος '06, ΠΑΣ Κόρινθος, καί Θύελλα Πετρίου, κι έπονται οί έπόμενες...
Άναλυτικά, ή Κόρινθος '06 πέρασε άνετα άπό τό Ξυλόκαστρο κόντρα στόν τοπικό Ήρακλή κερδίζοντας 4-0, ένώ ό ΠΑΣ Κόρινθος στό γήπεδο τού συνοικισμού Κορίνθου, κόντρα στόν Άστέρα Δερβενίου...

ΑΝΕΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 ΑΠΟ ΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ!!

Μέ έπιβλητική έμφάνιση καί άνετη νίκη (0-4) στά πλαίσια τής 2ης άγωνιστικής τού πρωταθλήματος τής Α1 κατηγοριας Κορινθίας, ή Κόρινθος '06 πέρασε νικηφόρα άπό τό "καστρο" τού περσινού κυπελλούχου Κορινθίας Ήρακλή Ξυλ/τρου, κι έδειξε ότι θά είναι τό μεγάλο φαβορί γιά τήν κατάκτηση τού φετεινού τίτλου 2017-2018.
Παίζοντας έξοχο ποδόσφαιρο ή όμάδα τού Σταύρου Μπινιάρη.....

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Α'1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΣΕ ΝΕΜΕΑ , ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙ..

Όλοκληρώθηκε σήμερα Σάββατο 23/9  ή πρώτη άγωνιστική τού νέου πρωταθλήματος περιόδου 2017-2018 στήν Α1 κατηγορία όπου δέν έληψαν οί έπλήξεις σέ δυνατές έδρες όπως Νεμέα, Σπαθοβούνι καί Δερβένι! Συγκεκριμένα στήν α' άγωνιστική είχαμε άρκετά γκόλ 25 σε΄όκτώ μάτς! Τό σκόρ τής άγωνιστικής πέτυχε ή Κόρινθος '06 πού διελυσε κυριολεκτικά τόν Τενεάτη μέ 9-1!! Στό Δερβένι ό περσινός κυπελλούχος Κορινθίας 'Ηρακλής Ξυλ/τρου νίκησε τόν τοπικό Άστέρα 2-0 μεσα σέ μία δύσκολη έδρα! Τό μεγάλο "μπάμ" έγινε..

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ Α'1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

Ξεκινούν τά πρωταθληματα τής ΕΠΣ Κορινθίας στίς δύο πρώτες κατηγορίες Α1 καί Α2, σήμερα Σάββατο 23/9 καί Κυριακή 24/9/2017-2018.
Στήν Α1 κατηγορία έχουμε όκτώ σημαντικές άναμετρήσεις, μέ τό μέγιστο ένδιαφέρον νά στρέφεται στήν Δυτική Κορινθία, καί συγκεκριμένα στό Δερβένι ('Αστέρας Δερβενίου - Ήρακλής Ξυλ/τρου), καί στό Ξυλόκαστρο (Πανκαμαριακός - Ήρακλής Λεχαίου).

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η Γ' ΕΘΝΙΚΗ: Η ΠΡΟΚΥΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΠΟ

 Ποτέ κάνει σέντρα, τι γράφει η προκήρυξη

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την προκήρυξη για το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής.Στο νέο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν 8 όμιλοι που θα συμπληρωθούν με γεωγραφικά κριτήρια.
Οι σύλλογοι θα έχουν διορία έως και τις 14 Αυγούστου να δηλώσουν συμμετοχή, ενώ σε ό,τι αφορά τους προβιβασμούς μπαίνει το μοντέλο των πλέι οφς.            Οι πρωταθλητές των ομίλων θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ένα έξτρα πρωτάθλημα χωρισμένοι σε δύο ομίλους των τεσσάρων ομάδων για να προκύψουν οι τέσσερις που θα ανέβουν στη Football League.             Για τους υποβιβασμούς, η ΕΠΟ θα πάρει αποφάσεις όταν συμπληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής.....

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Α1 Κατηγορια: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-2018

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεια της ΕΠΣ Κορινθιας ή κλήρωση τού πρωταθλήματος τής Α1 κατηγορίας παρουσία έκπροσώπων όμάδων καί φυσικά τών διοικούντων τής Ένωσης. Πρίν άπό τήν κλήρωση, ό πρόεδρος τής ΕΠΣΚ κ. Μιχάλης Τσιχριτζής άνεφέρθει στό σημαντικό θέμα τής παρουσίας Ίατρών στά γήπεδα κατά τήν τέλεση τών άγώνων, όπου άπό φέτος καθίσταται ύποχρεωτική ή παρουσία τους! Μάλιστα έπισήμανε ότι μιλούσε γιά ίατρούς κι όχι γιά νοσηλευτές ή...φυσιοθεραπευτές. Έδώ μπαίνει ένα εύλογο έρώτημα:

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

Ο ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΤΣΙΑ!!!!!!!!!!

Ένα δικό μας ποδοσφαιριστή, τόν Κώστα Χαρτσιά ένέταξε στό δυναμικό του ό ΑΟ ΧΛΚΙΣ, προκειμένου νά βοηθήσει τήν νέα όμάδα του στήν προσπάθεια γιά άνοδο στήν Football Leang στήν νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018. Νά έπισημάνουμε ότι ό 24χρονος έπιθετικός ξεκίνησε τήν καριέρα του άπό τόν ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ 1928, καί κατάφερε μέ τό τελέντο του νά παιξει γιά άρκετές χρονιές σέ όμάδες τής Γ' Έθνικής. 

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ Κ20!! ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 65-56!!

Σέ ρυθμούς συρτακι ή Έλληνική όμάδα Μπάσκετ Κ20 νίκησε στόν μεγάλο τελικό τήν άντίστηχη όμάδα τού Ίσραήλ γιά πρώτη φορά 65-56 καί κατέκτησε τό τρίτο χρυσό μετάλλιο στήν διοργάνωση!!

Κορυφαίος ο Χανιώτης γκαρντ (15 πόντοι, 5/10τρ., 6ρ.) και ο MVP του τουρνουά, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (10π.,  10ασ.).πολυ μαζί μέ τόν Αντώνη Κόνιαρη, άνεκυρήχθηκαν μέσα στήν καλύτερη 5αδα τής διοργάνωσης!!Την κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης συμπλήρωσαν οι Μπλατ (Ισραήλ), Νουά (Γαλλία) και Χίλνασον (Ισλανδία).

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΕΛΟΥ

Σύμφωνα μέ δημοσίευση ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ άπό τήν όμάδα τής Έλλάς Βέλου, οί έξελήξεις τρέχουν μέ τόν Γιώργο Τριαντάφυλλο νά άπόσύρεται άπό τήν προεδρία τής άγαπημένης του ομάδας ύστερα άπό πολλά χρόνια μεγάλης προσφοράς! Τήν όμάδα άναλαμβάνει ένας νέος, φιλόδοξος έπιχειρηματίας καί πρώην ποδοσφαιριστής

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ "8" ΤΟΥ EUROBASKET ΜΕ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ 62-58!!

Ή Έθνική όμάδα γυναικών πέτυχε σπουδαίο θρίαμβο-νίκη 62-58 έπί τής μεγάλης καί έμπειρης Ρωσσίας καί κατάφερε νά πάρει σπουδαία πρόκριση γιά τήν προημιτελική φάση ("8") τού ΕuroBasket Γυναικών νικώντας τήν Ρωσσική άντίστοιχη όμάδα γιά πρώτη φορά στήν ίστορίαν της, όπου καί θά άντιμετωπίσει τήν όμάδα τής Τουρκίας (στίς 22/5 ώρα 16,30')!!Ή Έλληνική όμάδα μέ ήγέτη τήν Καλτσίδου (24π 9ριμπ, 2 άσιστ,2 κλεψ) άλλά καί τήν Μάλτση (15π, 6 ριμπ, 4 άσιστ, 3 κλεψ), όδήγησαν τή έλληνική όμάδα σέ έναν σπουδαίο θρίαμβο!!

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ !!!!

Μετά τήν όλοκλήρωση τού τεχνικού έπιτελείου άπό τούς Γιάννη Νούλα καί Σωτηρη Πέτρρου, ή διοίκηση τού ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ άρχισε τήν μεταγραφική της δραστηριότητα όπου ένέταξε στό έμψυχο δυναμικό του τόν νεαρό έπιθετικό Γιώργο Γεωργίου (γεννηθείς 30/8/1999)!! Ό 18χρονος έπιθετικός τά δύο τελευταία χρόνια άγωνιζόταν στόν...

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΟΥ ΑΟΛ!!!!!!!!!!

Ό Σωκράτης Πέτρου είναι πλέον ό άντικαταστάτης τού Νίκου Μέσολόγγη στόν πάγκο τού ΑΟΛ σύμφωνα μέ πληροφορείες από την από την ιστοσελίδα του ΑΟΛ, καθώς ανήκε ήδη στα τμήματα υποδομής της ομάδας ως προπονητής!!!!

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ : ΠΑΡΕΝΕΙΝΑΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!!

Έπεσε ή Αύλαία τού 3ου όμίλου τής Γ' Έθνικής όπου στήν τελευταία άγωνιστική ό ΑΟΖ κατάφερε νά πάρει βαθμό στήν Πάτρα κόντρα στήν Άχα'ι'κή καί νά παραμείνει στήν κατηγορία, ένώ ό έταιρος έκπρόσωπος μας ΑΟΛ γνώρισε έντός έδρας τήν ήττα άπό τήν Χαλκίδα, χωρίς τό άποτέλεσμα αύτό νά έπιρεάζει τήν παραμονήν του στήν κατηγορία! Στά ύπόλοιπα ματς ή πρωταθλήτρια Παναχα'ι'κή νίκησε έκτός έδρας τήν Ένωση Έρμιονίδας 0-2, καί πλέον "σφράγισε" μέ νίκη τήν άνοδόν της στήν Football League άπό τήν έπόμενη περίοδο!

Γ' ΕΘΝΙΚΗ : ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΝ ΤΟΥ Ο ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ !!

'Η 21 Μα'ι'ου παρά τήν σπουδαία θρησκευτική έορτή Κωνσταντινου καί Έλένης, θά χαρακτηρίζεται πλέον καί ώς μία πολύ σημαντική ήμέρα γιά τήν όμάδα τού ΑΟ Ζευγολατιό άλλά καί τού κορινθιακού ποδοσφαίρου γενικότερα. Κι αύτό γιατί, ή όμάδα τού ΑΟΖ κατάφερε νά κερδίσει τήν παραμονήν της στήν Γ' Έθνική κατηγορία παρά τό γεγονός ότι ήταν νεοφώτιστη στήν συγκεκριμένη κατηγορία. Έτσι λοιπόν στά πλαίσια τής τελευταίας άγωνιστικής ό ΑΟΖ έπαιξε έκτός εδρας μέ τήν Άχα'ι'κή στό Παμπελοπονησσιακό στάδιο

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

<ΜΙΚΡΑ, ΠΙΠΕΡΑΤΑ, ΚΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ>.........

@ΠΑΕΙ τελείωσε κι αύτό τό πρωτάθλημα τής Α1 κατηγορίας, πού 'χε μεγάλο ένδιαφέρον καί κρίθηκε έως τήν τελευταία άγωνιστική!! Πρωταθλητής ό Πέλοπας Κιάτου!
@ΦΥΣΙΚΑ "κάποιοι" είναι στεναχωρημένοι γιά τήν έκβαση τών τελευταίων άγωνιστικών, πού έφεραν τήν όμάδα τού Κιάτου νά πέρνει τόν τίτλο! Όμως ΑΝ κοιτάξουν μέ σοβαρότητα καί ψυχραιμία τά..."λάθη" τους τότε θά καταλάβουν....
@ΚΑΙ γιά νά έξηγούμε τί έννοώ: Ή Κόριθος '06 στό α' γύρο ήταν 1η μέ 39β έχοντας (12 Νκαί 3 Ι)!! Στόν β' γύρο...

Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2016-2017 Ο ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ!!!

Έπεσε ή αύλαία τού πρωταθλήματος τής Α1 κατηγορίας 2016 - 2017, όπου πρωταθλήτρια άνεδείχθει ή όμάδα τού ίστορικού Πελοπα Κιάτου άφου στά πλαίσια τής τελευταίας άγωνιστικής νίκησε έντός έδρας τόν Ήρακλή Ξυλοκάστρου (4-1) συγκεντρώνοντας έτσι 
(77) βαθμούς έναντι (76) τής Κόρινθος '06 πού νίκησε έντός εδρας τόν ούραγό Άτρόμητο Χιλ/δίου    (4-0) καί φυσικά έμεινε μέ τήν...πίκρα της για τήν κατάκτηση τού φετεινού τίτλου!
Άναμφίβολα τό φετεινό πρωτάθλημα ήταν πολύ συναρπαστικό καί κράτησε σέ άγωνία όλους τούς ποδοσφαιρόφιλους τού νομού μας γιά τό ποιά θά ήταν ή όμάδα πού θά κατακτούσε τόν φετεινό τίτλο!

Γ' ΕΘΝΙΚΗ: ΝΕΑ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΑΟΖ( ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΣΗ), ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΟΛ

Άπομένουν δύο άκόμα άγωνιστικές καί ή 28η άγωνιστική ήταν άσχημη γιά τήν όμάδα τού ΑΟ Ζευγολατιού, πού γνώρισε τήν ήττα στό Άργος άπό τόν Παναργειακό (1-0), καί έτσι πέρασε ξανά στήν τελευταία θέση τής βαθμολογίας! Άντίθετα ή όμάδα τού ΑΟ Λουτράκι νίκησε έντός τήν Θήβα (2-0) καί πλέον σιγούρεψε καί μαθηματικά τήν παραμονήν του στήν κατηγορία γιά τήν έπόμενη άγωνιστική περίοδο! 'Η Δόξα Μεγαλόπολης κατάφερε νά άποσπάσει τήν ίσοπαλία στό έκτός έδρας παιχνίδι μέ τήν Ένωση Έρμιονίδας (1-1), καί νά κρατήσει "ζωντανές" τίς έλπίδες της γιά παραμονή!

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΠΟΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ

Σήμερα τό άπόγευμα πραγματοποιήθηκε ή προημιτελική φάση τού κυπέλλου Έρασιτενών όμάδων Έλλάδος. Οί όμάδες πού προκρίθηκαν στούς <4> είναι ό Ήρόδοτος, Άστέρας Βλαχιώτη, ΑΠΟ Κερατσινίου, καί Έλπίς Σκουτάρεως, πού πλέον θά διεκδικήσουν τήν είσοδόν τους στόν μεγάλο τελικό.

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

ΑΚΟΥΩ, ΒΛΕΠΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ,...ΜΙΚΡΕΣ ΕΝΔΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

@ ΙΣΟΠΑΛΙΑ πέτυχε νά πάρει ό ΑΟΖ κόντρα σέ μία πολύ δυνατή άντίπαλο τήν Ένωση Έρμιονίδας(2-2) καί μέ αύτόν τόν πολύτιμο βαθμό νά ξεφύγει άπό τήν τελευταία θέση τής βαθμολογιας, διατηρώντας πλέον σοβαρά τίς έλπίδες για παραμονή!
@ Ή όμάδα τού Παντελή Κολιάκου άν καί βρέθηκε δύο φορές πίσω στό σκόρ, έν τούτοις κατάφερε νά ίσοφαρήσει καί νά προσπαθήσει γιά τήν νίκη πού όμως δέν ήταν έφικτή λόγω έμπειρίας τών άντιπάλων παικτών τής Έρμιονίδας.

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

ΜΙΚΡΕΣ ΚΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

@ Πλέον άπό έδώ καί πέρα θά διαβάζεται αύτήν τήν νέα στήλη μου γιά νά μαθένετε τά όσα άκούω, μαθαίνω, βλέπω, γενικώς γιά τό κορινθιακό ποδόσφαιρο κι όχι μόνον!
@Είναι μία νεα στήλη μέ πολλά ένδιαφέροντα γεγονότα καί είδήσεις πού θά σάς γνωρίζουν τά όσα γεγονότα έξελήσσονται γύρω άπό τόν άθλητισμό γενικώς!!!
@ Στό γήπεδο τού συνοικισμού έδωσε τό παρόν σχεδόν όλη ή φίλαθλος Κορινθία, πού πήγε νά παρακολουθήσει τήν μεγάλη άναμέτρηση άνάμεσα στόν ΠΑΣ Κόρινθος καί τόν Πέλοπα Κιάτου.

ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ!!

Ό Πέλοπας Κιάτου έπαιξε τό πιό σημαντικό παιχνίδι στήν φετεινή σαιζόν κόντρα στόν ΠΑΣ Κόρινθος στό γήπεδο τού συνοικισμού καί κατάφερε νά κερδίσει τόν άντίπαλόν του(0-1) καί θεωρητικά νά θεωρείται Πρωταθλητής γιά τήν φετεινή σαιζόν 2016-2017 στήν Α1 Κορινθίας!
Άπομένει μία πλέον άγωνιστική γιά νά έπικυρώσει καί μαθηματικά τήν κατάκτηση τού τίτλου, άφού τό έρχόμενο Σάββατο (6/5/2017) θά άντιμετωπήσει στό γήπεδο τού Κιάτου τόν  κυπελλούχο  Ήρακλή Ξυλοκάστρου. Ή όμάδα τού Τάσου Πέρρα, στό μάτς μέ τήν Κόρινθο ήταν καταπληκτική! Είχε τόν έλεγχο τού άγώνα,

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΙΚΗ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ Ο ΠΕΛΟΠΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ!!

Στήν πρωτελευταία άγωνιστική τό μεγάλο ένδιαφέρον έστιαζόταν στήν κορυφή καί στόν άγώνα ΠΑΣ Κόρινθος - Πέλοπας Κιάτου, όπου θά κρινόταν ό φςτεινός τίτλος! Ό πρωτοπόρος Πέλοπας Κιάτου συνοδευόμενος άπό πολλούς όπαδούς καί φίλους τής όμάδος (περίπου 250 άτομα) πού είχαν προσέλθει στό γήπεδο τού συνοικισμού Κορίνθου γιά νά τού συμπαρασταθούν στήν προσπάθεια τής κατάκτησης τής νίκης,  πού θεωρητικά θά τού χάριζε τόν φετεινό τίτλο τού Πρωταθλητή Κορινθίας, κατάφερε νά τούς άποζημειώσει μέ καλή έμφάνιση καί μέ νίκη 1 - 0, άπέναντι στόν ΠΑΣ Κόρινθο πού παρουσιάστηκε....χλωμός σέ ένα τόσο σοβαρό παιχνίδι, καί πού δίκαια έχασε, μπροστά σέ 300 φιλαθλους του!

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

ΒΟΛΕ'Ι' ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Η ΑΣΠ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΤΗΝ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!!!

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!!!!

Ή ΑΣΠ Κόρινθος πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Ειδικό τουρνουά ανόδου στην Α1 Γυναικών, επικρατώντας με 3-0 της ΧΑΝΘ και βρίσκεται αγκαλιά με την άνοδο για πρώτη φορά στην ιστορία της στη μεγάλη κατηγορία!!
Με τον Πορφύρα να έχει ήδη εξασφαλίσει την άνοδο-έπιστροφή, τα άλλα δύο εισιτήρια θα κριθούν οριστικά σήμερα Κυριακή 23/4,όπου ή ΑΣΠ Κόρινθος καί ό Ήρακλής Κηφισιάς, να έχουν το σαφέστατο προβάδισμα

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ: ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ..ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.!

Έδώ καί τρείς άγωνιστικές έχει νά δεί τό..."χρωμα" τής νίκης ό κυπελλούχος Κορινθίας Ήρακλής Ξυλ/τρου! Άραγε γιατί..? Τί φταίει καί οί "πράσινοι" τού Νίκου Κολιμάδη έχουν σέ τρείς άγωνιστικές 2 ήττες καί μία ίσοπαλία..? Τί φταίει λοιπόν καί ή όμάδα παρουσιάζει άσχημο πρόσωπο..? Λάθος έπαναλαμβανόμενο παύει νά είναι λάθος! Τί θέλω νά πώ μέ αύτό..?

Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΦΕΤΕΙΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ.!!!!!!!!!!!

Ήδη πραγματοποιηθηκε ή 28η άγωνιστική τού πρωταθλήματος τής Α1 κατηγορίας, όπου οί τρείς πρωτοπόροι συνεχίζουν τήν προσπάθειαν τους γιά τό φίνις πού άναμένεται νά έχει μεγάλο ένδιαφέρον!Δύο άγωνιστικές άπομένουν καί τό πρωτάθλημα έξελήσσεται σέ....γκράν - γκινιόλ!! Ό Πέλοπας Κιάτου νίκησε δύσκολα έκτός τόν Όλυμπιακό Άσσου (2-3) καί παραμένει στήν κορυφή τής βαθμολογίας! Στό στάδιο Κορίνθου ή δεύτερη Κόρινθος '06 βρέθηκε νά χάνει άπό τήν Θύελλα Πετρίου (0-1), άλλά στήν έπανάλυψη κατάφερε ή γηπεδούχος τήν άνατροπή καί νίκησε (2-1)! Άνετος ό ΠΑΣ Κόρινθος στό έκτός έδρας μάτς μέ τόν Όλυμπιακό Λουτρακίου

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟ...

Άγαπητέ μου Γιώργο

Σ' εύχαριστώ πού μού δίνεις τήν δυνατότητα νά άπαντήσω στά έρωτήματα σου σέ ότι             α) άφορά τό..."πισωγύρισμα" μου όπως τό χαρακτήρησες στά άθλητικά δρόμενα, πού κατά τήν προσωπικήν μου άποψη σήμερα είναι ύποβαθμησμένα, σέ σύγκριση μέ προηγούμενα χρόνια, όπου τά άθλητικά ρεπορτάζ καί έκπομπές έδιναν κι έπαιρναν σέ ραδιόφωνα καί τηλεοράσεις.
Ήδη είμαι σέ μία ήλικία άρκετά όριμη όπου μπορώ μέ τήν 28χρονη παρουσία μου στόν ήλεκτρονικό καί γραπτό Τύπο νά μπορώ νά ξεχωρήσω τό άσπρο άπό τό..μαύρο. Βλέπεις ΕΣΥ προσωπικά κάποια άνοδο στό μετερύζι τής άθλητικής δημοσιογραφίας? Άν έξαιρέσω δύο - τρία άτομα πού άσχολούμεθα μέ τά άθλητικά γεγονότα, δέν βλέπω κάτι περισσότερο... Έκτός ΑΝ έσύ ξέρεις 'η βλέπεις κάποιο μεγάλο ένδιαφέρον κι έγώ δέν τό βλέπω..?

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΙΚΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟ..."ΘΡΙΛΕΡ" ΑΝΟΔΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ..

Τό "θρίλερ" άνόδου άλλά καί...καθόδου συνεχίζεται τρείς άγωνιστικές πρίν άπό τό φινάλε τού πρωταθλήματος, όπου όλες οί ένδιαφερόμενες όμάδες πέρασαν μέ νίκες! Ό πρωτοπόρος Πέλοπας διέσυρε έντός έδρας τόν Ήρακλή Λεχαίου (7-0), καί συνεχίζει νά προηγείται στήν βαθμολογία!! Ή Κόρινθος '06 πέρασε άνετα άπό τό Ξυλόκαστρο νικώντας τόν Ήρακλή (0-4), ένω ό ΠΑΣ Κόρινθος νίκησε έντός έδρας τόν Όλυμπιακό Άσσου 2-0...

ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ: ΤΟΝ..."ΣΗΚΩΣΕ" ΜΑ'Ι'ΣΤΡΟΣ ΜΕ ΚΟΡΙΝΘΟ '06

Μετά τόν άποκλεισμόν του άπο τό κύπελλο έρασιτεχνών, ό Ήρακλής Ξυλοκαστρου άντιμετώπισε τήν Κόρινθο '06 γιά τό πρωτάθλημα, άπό τήν όποίαν ήττήθηκε μέ σκόρ 0-4!! Δυστηχώς γιά τούς "πράσινους" στό συγκεκριμένο παιχνίδι βρέθηκαν...κουρασμένοι άπέναντι σέ μιά όμάδα πού ήθελε διακαώς τήν νίκη προκειμένου νά διατηρήσει τίς έλπίδες της γιά άνοδο, άλλά καί γιά νά πάρει τήν...άτυπη ρεβάνς τού άποκλεισμού της άπό τήν κατάκτηση τού κυπέλλου Κορινθίας! Ό γηπεδούχος φάνηκε...

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ!ΆΝΕΤΗ

Μπροστά σέ 450 φιλκάθλους πού προσήλθαν άπό όλο τών Δήμο Ξυλοκάστρου - Εύρωστίνης,  τήν Κορινθία άλλά καί άπό τήν Καλαμάτα γιά νά παρακολουθήσουν τόν σπουδαίο πρώτο άγώνα τής τελικής φάσης τού κυπέλλου Έρασιτεχνών Έλλάδος άνάμεσα στόν κυπελλούχο Ήρακλή Ξυλοκάστρου καί τήν κυπελλούχο Μεσσηνίας Καλαμάτα, ή φιλοξενούμενη όμάδα πήρε τήν πρόκριση γιά τήν έπόμενη φάση νικώντας τόν Ήρακλή Ξυλοκάστρου 0-2! Τώρα ή "Μαύρη Θύελλα θά άντιμετωπίσει  τήν προσεχή Τετάρτη μετά τό Πάσχα τόν νικητή τού άγώνα ΑΟ Κατασταρίου - Πανηλειακού, πού έπίσης μέ νίκες προκρίθηκαν.

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΗΡΕ..."ΦΩΤΙΑ" Η ΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ...ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΑ

Τέσσερις άγωνιστικές πρίν άπό τό φινάλε τού φετεινού πρωταθλήματος τής Α1 κατηγορίας, ή μάχη γιά τόν τίτλο καί τήν άνοδο στήν Γ' Έθνική κορυφώνεται άφού οί τρείς διεκδικητές έχουν πλέον μεγάλες πιθανότητες, μετά τήν ήττα τού πρωτοπόρου Πέλοπα Κιάτου στό Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου άπό τήν Κόρινθο '06 (1-0)!! Ό ΠΑΣ Κόρινθος πέρασε..άεράτος άπό τήν Νεμέα νικώντας τόν Παννεμεατικό (0-2), καί πλέον θά περιμένει άφ' ένός μέν τήν προσεχή άγωνιστική προκειμένου......

"ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ" ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΜ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ!!

Η "Μαύρη Θύελλα" ειχε ρεπό σήμερα στήν Α1 κατηγορίας Μεσσηνίας άφού ό άντίπαλος της Άστέρας Άρφαρών έχει άποχωρήσει άπό τό πρωτάθλημα!! Έτσι λοιπόν τό προπονητικό τίμ τής όμάδας της Μεσσηνίας μετέβει στό Δερβένι Κορινθίας γιά νά παρακολουθήσει τό παιχνίδι Άστέρα Δερβενίου - Ήρακλή Ξυλ/τρου, άφού ό εύτερος είναι άντίπαλος τήν προσεχή Τετάρτη (5/4/) στό Κύπελλο Έρασιτεχνών Έλλάδας.....

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

ΣΕ....ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ Ο ΑΟ ΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ FOOTBALL LEAGUE...

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής επαρχιακής ομάδας που αγωνίζεται στη Football League!
Σε περιπέτειες μπήκε ο ΑΟ Χανιά καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε το αίτημα παράτασης της ΠΑΕ για συμπλήρωση της εγγυητικής επιστολής και αποφάσισε την ανάκληση πιστοποιητικού συμμετοχής της.                                                                                                                                     Αναλυτικα η απόφαση:.....

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΜΕ ΝΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ..ΧΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ!!

Στά πλαίσια τής 25ης άγωνιστικής σέ ότι άφορά τήν κορυφή, δέν άλλαξε τίποτα άφού καί οί τρείς διεκδικητές προχώρησαν μέ νίκες! Ό πρωτοπόρος Πέλοπας Κιάτου πανηγύρισε μία άκόμη νίκη έπί τού Άστέρα Δερβενίου (3-1), ένώ ή Κόρινθος '06 κατάφερε νά πάρει τό τρίποντο στόν Άσσο άπό τόν τοπικό Όλυμπιακό (0-1). Ό ΠΑΣ Κόρινθος νίκησε εύκολα στόν συνοικισμό (4-0) τόν Ήρακλή Λεχαίου καί έλπίζει στό...θαύμα!Στήν Νεμέα ό τοπικκός Παννεμεατικός νίκησε δύσκολα τόν Πανκκαμαριακό (2-1), καί ξέφυγε άπό τήν έπικίνδυνη ζώνη. Στό Ξυλόκαστρο ό Κυπελούχος Ήρακλής νίκησε τόν Τενεάτη (1-0) καί πέρασε στήν πέμπτη θέση τής βαθμολογίας

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΠΑΟ - ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ

Αυτή την φορά δεν υπήρξε πρόβλημα με την διεξαγωγή της κλήρωσης, όπως την Παρασκευή.όταν αναβλήθηκε η διαδικασία μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα γραφεία της ΕΠΟ.
Ο Ζήσης Βρύζας, υπεύθυνος της διοργάνωσης του Κυπέλλου ήταν εκείνος, που έκανε την κλήρωση από την οποία προέκυψαν τα τέσσερα μεγάλα παιχνίδια. Πρώτος βγήκε ο Παναθηναϊκός....

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ: ΞΕΦΥΓΕ Η ΠΑΝΑΧΑ'Ι'ΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΗΣ!!

Ή Παναχα'ι'κή πέτυχε σπουδαία έκτός έδρας νίκη (2-0) στό Λουτράκι έπί τού ΑΟΛ καί σέ συνδιασμό μέ τήν ήττα τού ΠΑΟ Βάρδας στήν Τρίπολη(0-2)  άπό τόν Παναρκαδικό, καί τήν ίσοπαλία τής Έρμιονίδας στήν Πύλο μέ τόν Τσικλητήρα(2-2), ξέφυγε άπό τούς διώκτες της στήν βαθμολογία, καί πλησιάζει όλο καί περισσότερο τήν ύπόθεση άνόδου στήν άνώτερη κατηγορία! Στά ύπόλοιπα μάτς αίσθηση έκαναν οί νίκες τών Παναργειακού έπί τής Χαλκίδας(4-0).....

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΞΕΦΥΓΕ Ο ΠΕΛΟΠΑΣ!! ΕΓΓΛΕΖΙΚΟ ΜΑΤΣ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ!

Όλοκληρώθηκε ή 24η άγωνιστική τού πρωταθλήματος όπου είχαμε μιά πολύ παραγωγική μέρα σέ γκόλ (35) στίς όκτώ άναμετρήσεις, πού θεωρείται άπό τίς πιό έξέχουσες άγωνιστικές σέ έπίτευξη τερμάτων! Ό πρωτοπόρος Πέλοπας Κιάτου πέρασε σίφουνας άπό τά Άθίκια νικώντας τόν τοπικό Τενεάτη (1-4) καί παραμένει μόνος στήν κορυφή, όπου ξέφυγε στό +4 άπό τήν Κόρινθο '06 πού νίκησε άνετα τόν Ήρακλή Λεχαίου (4-0) κι έπιασε τήν δεύτερη θέση, έκεμεταλευόμενη τήν ίσοπαλία τού ΠΑΣ Κόρινθος στό Ξυλόκαστρο κόντρα στόν Πανκαμαριακό (4-4)!! Ό κυπελλούχος Ήρακλής Ξυλοκάστρου νίκησε άνετα έκτός εδρας στό Σοφικό τόν Πανσολυγειακό (1-3) καί πέρασε στήν πέμπτη θέση τής βαθμολογίας!!

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΞΕΦΡΕΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΜΕ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ!

Οί πανηγυρισμοί τής όμάδος τού ΗΡΑΚΛΉ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ άρχισαν άπό τό Ζευγολατιό, καί κατέληξαν στό κέντρο τής πόλης τού Ξυλοκάστρου, όπου ό Σύλλογος Αίμοδοτών Ξυλοκάστρου γιόρταζε τά 30 χρόνια ίδρυσής του, καί παράλληλα τήν κατάκτηση τού κυπέλλου Κορινθίας 2017 άπό τήν ίστορική όμάδα!!! Τό γλέντι είχε άρχίσει άπό νωρίτερα καί άπαντες περίμεναν τούς πρωταγωνιστές τής όμάδας γιά νά γίνει τό...ξεφάντωμα όπως κι έγινε. Μία πολη ένωμένη μέ κολώνες ύπαρξης σέ άνθρωπιά καί άθλητισμό, γλέντισε, χόρεψε, καί τό κρασί έρεε άφθονο γιά τά έπινίκια! Μόλις λοιπόν έφθασε τό πούλμαν μέ τούς πρωταγωνιστές έγινε ό μεγάλος χαμός!! Μουσική στά ύψη, άγκαλιές φίλιά άσπασμοί καί φυσικά πολλά συγχαρητήρια στά παιδιά τών όποίων τά πρόσωπα έλαμπαν άπό χαρά καί ίκανοποίηση γιά όλα όσα διαδρματίζονταν!

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2017!!!

Τό "παραμύθι" τής πορείας τού Κυπέλλου Κορινθίας είχε όμορφο τέλος γιά τήν ίστορική όμάδα τού ΗΡΑΚΛΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, πού άνέτρεψε όλα τά..προγνωστικά κόντρα στήν όμάδα φαβορί γιά τήν κατάκτηση τού τροπαίου ΚΟΡΙΝΘΟ '06, (1-1 καν. άγών, καί παράταση, 4-3 στά πέναλτυ) όπου στέφθηκε Κυπελλούχος Κορινθίας 2017!! Τόλμώ νά πώ ότι αύτή ή κατάκτηση αύτή  είναι ίστορική γιά τήν όμάδα τών "πρασίνων" τού Ξυλοκάστρου, καί μία δικαίωση τών προσπαθειών όλων (διοίκησης, ποδοσφαιριστών, προπονητών, φροντηστών καί φιλάθλων)! Ναί, δικαίωση γιά τήν μεγάλη ίστορία τού συλλόγου, πού μέσα σέ χαλεπούς καιρούς καί κρίσης, αύτά τά παιδιά ξεπέρασαν τόν έαυτόν τους, άγωνίστικαν βήμα-βήμα σ' αύτήν τήν προσπάθεια, καί φθάνοντας στόν τελικό, κατάφεραν ώς ένας...Δαβίδ, νά κερδίσουν τόν Γολιάθ(τήν Κόρινθο '06), καί νά στεφθούν Κυπελλούχοι!! Ήταν μία μεγάλη άναμέτρηση, ένας άγώνας άνισος,  δυνατός, πού κράτησε σέ άγωνία μέχρι καί τό τελευταίο λεπτό τής παράτασης άλλά  καί τής διαδικασίας τών πέναλτυ τό άμέριστο....

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΤΕΡΜΠΙ Ο ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ!!

Στό μεγάλης σημασίας ντέρμπι κορυφής άνάμεσα στόν ΠΑΣ Κόρνθος καί Κόρινθος '06, πού διεξληχθει στό γήπεδο συνοικισμού Κορίνθου, νικητής άνεδείχθει ό ΠΑΣ Κόρινθος (3-2) μετά άπό ένα...δραμματικό μάτς πού τά είχε όλα (γκόλ, ένταση, κόκκινες, παράπονα διαιτησίας, καί παρουσία 700 περίπου φιλάθλων !!),καί πλέον πέρασε στήν δεύτερη θέση τής βαθμολογίας μέ -3β άπό τόν πρωτοπόρο Πέλοπα Κιάτου πού νίκησε άνετά (5-0) τόν Πανσολυγειακό, καί παραμένει μεγάλο φαβορί γιά τήν κατάκτηση τού τίτλου καί τής άνόδου  στήν Γ' Έθνική.