Σελίδες

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ: ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΑΟΛ ΚΑΙ ΑΟΖ, ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΓΙΑ ΠΕΛΟΠΑ..

Στήν άνώτερ κατηγορία τού έρασιτεχνικού ποδοσφαίρου τήν Γ' Έθνική, οί τρείς όμάδες μας στήν 3η άγωνιστική βρίσκονται κάτω άπό τήν ζώνη σωτηρίας- παραμονής καί όπως δείχνουν τά πράγματα θά δώσουν μεγάλες μάχες γιά παραμονή στήν κατηγορία...
Συγκεκριμένα στά πλαίσια τής 3ης άγωνιστικής είχαμε ίσάρυθμες ήττες γιά ΑΟΛ καί ΑΟΖ στήν Ρόδο άπό τίς όμάδες Ρόσος καί 'Ιαλυσος αντιστοιχα, ένώ ή έτερη Ροδιακή όμάδα τού Διαγορα πήρε τόν βαθμό τής ίσοπαλίας άπό τόν νεοφώτιστο τής κατηγορίας Πέλοπα Κιάτου.   Ό πρωτοπόρος Άσπρόπυργος ήττήθει έντός έδρας άπό τόν Ίωνικό!! Ίσόπαλο άνευ τερμάτων έληξε τό ντέρμπι μεταξύ Προοδευτικής καί Έθνικού!!

A1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΙΑ...ΔΥΟ !!

Ή καλή μέρα φαίνεται άπό τό πρω'ι', άν θά έχει...λιακάδα, η ένδιάμεσα συνεφιάσει ή άκόμα καί βρέξει. Στό φετεινό πρωτάθλημα τής 1ης κατηγορίας Κορινθίας κατά τήν προσωπικήν μου άποψη, είναι πρωτάθλημα γιά δύο διεκδικητές βάση τών τεσσάρων πρώτων άγωνιστικών! Οί ύπόλοιπες όμάδες θά γεμίσουν τό πρόγραμμα καί θά άναδείξουν τόν...πρωταθλητή!! Διεκδικήτριες είναι λοιπόν οί δύο...Κόρινθος!! Έκεί θά δοθεί μάχη μεγάλη σέ άγώνες, καί έντυπώσεις!! Μέχρι στιγμής ή Κόρινθος '06 δείχνει νά κάνει "κουμάντο" στήν κορυφή, άφού καλπάζει άσταμάτητη, έχοντας μάλιστα φορτώσει σέ 4 άγωνιστικές τίς άντίπαλες άμυνες μέ 24 γκόλ!!! Ό έπόμενος διεκδικητής ΠΑΣ Κόρινθος έχει πετύχει 13 γκόλ!! Συμπερασματικά τά πάντα θά κριθούν στά μεταξύ τους παιχνίδια (10η άγωνιστική), έάν μέχρι τότε ..δέν έχει "στραβοπατήσει" καποια άπό τίς δύο...

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΧΕΡΙ - ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΟΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 ΚΑΙ ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Στήν τρίτη άγωνιστική τού φετεινού πρωταθλήματος τής Α1 κατηγορίας Κορινθίας, προελάβνουν οί δύο κορινθιακές όμάδες Κόρινθος '06 καί ΠΑΣ Κόρινθος μετά τίς μεγάλες νίκες τους στά έκτός έδρας μάτς σέ Δερβένι καί Έξαμίλια άντίστοιχα. Στίς όκτώ άναμετρήσεις τρείς όμάδες είδαν τήν χαρά τής νίκης, ένώ οί άλλες πέντε άναμετρήσεις έληξαν ίσόπαλες!

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ : 5ΑΡΑ Ο ΑΟΛ ΜΕΣΑ ΣΤΟ..ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΑ!

Ξεκίνησε τό πρωτάθλημα τής Γ' Έθνικής σέ όλους τούς όμίλους σήμερα 1η Όκτωβρη 2017. Στόν 6ο όμιλο όπου ύπάρχει τό ένδιαφέρον τών Κορινθιακών όμάδων, ξεχώριζε τό ντέρμπι άνάμεσα στόν νεοφώτιστο Πέλοπα καί τόν ΑΟ Λουτράκι μάτς πού έγινε στό γήπεδο Ζευγολατιού. Οί  "Όράνιε"πέτυχαν νίκη θρίαμβο έπί τών έρυθρολεύκων τού Κιάτου, κερδίζοντας μέ τό έκοφαντικό 5-0! καί μάλιστα εκτός έδρας!

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Α1 ΚΑΤΤΗΓΟΡΙΑ: ΡΕΤΙΡΕ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ........

Μετά τήν όλοκλήρωση τής 2ης άγωνιστικής τής Α1 κατηγορίας, και μέ βάση τά άποτελέσματα, δύο όμάδες άπό τήν Κόρινθο καί μία άπό τό Πετρί, βρίσκονται στό ρετιρέ τής βαθμολογιας, Κόρινθος '06, ΠΑΣ Κόρινθος, καί Θύελλα Πετρίου, κι έπονται οί έπόμενες...
Άναλυτικά, ή Κόρινθος '06 πέρασε άνετα άπό τό Ξυλόκαστρο κόντρα στόν τοπικό Ήρακλή κερδίζοντας 4-0, ένώ ό ΠΑΣ Κόρινθος στό γήπεδο τού συνοικισμού Κορίνθου, κόντρα στόν Άστέρα Δερβενίου...

ΑΝΕΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 ΑΠΟ ΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ!!

Μέ έπιβλητική έμφάνιση καί άνετη νίκη (0-4) στά πλαίσια τής 2ης άγωνιστικής τού πρωταθλήματος τής Α1 κατηγοριας Κορινθίας, ή Κόρινθος '06 πέρασε νικηφόρα άπό τό "καστρο" τού περσινού κυπελλούχου Κορινθίας Ήρακλή Ξυλ/τρου, κι έδειξε ότι θά είναι τό μεγάλο φαβορί γιά τήν κατάκτηση τού φετεινού τίτλου 2017-2018.
Παίζοντας έξοχο ποδόσφαιρο ή όμάδα τού Σταύρου Μπινιάρη.....

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Α'1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΣΕ ΝΕΜΕΑ , ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙ..

Όλοκληρώθηκε σήμερα Σάββατο 23/9  ή πρώτη άγωνιστική τού νέου πρωταθλήματος περιόδου 2017-2018 στήν Α1 κατηγορία όπου δέν έληψαν οί έπλήξεις σέ δυνατές έδρες όπως Νεμέα, Σπαθοβούνι καί Δερβένι! Συγκεκριμένα στήν α' άγωνιστική είχαμε άρκετά γκόλ 25 σε΄όκτώ μάτς! Τό σκόρ τής άγωνιστικής πέτυχε ή Κόρινθος '06 πού διελυσε κυριολεκτικά τόν Τενεάτη μέ 9-1!! Στό Δερβένι ό περσινός κυπελλούχος Κορινθίας 'Ηρακλής Ξυλ/τρου νίκησε τόν τοπικό Άστέρα 2-0 μεσα σέ μία δύσκολη έδρα! Τό μεγάλο "μπάμ" έγινε..