Σελίδες

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: "ΚΑΘΑΡΙΣΕ" Ο ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 0 - 4 !!

Ανατο πέρασμα έκανε ό ΠΑΣ Κόρινθος άπό τό Ξυλόκαστρο κόντρα στόν τοπικό Ήρακλή Ξυλ/στρου στά πλλαίσια τής 9ης άγωνιστικής, κερδίζοντας μέ σκόρ 4 - 0, καί παραμένει συγκάτοικος στό ρετιρέ τής βαθμολογίας! Τό παιχνίδι αύτό ήταν πολύ σημαντικό γιά τήν όμάδα τής Κορίνθου, προκειμένου νά μείνει "ζωντανή" στήν διεκδίκηση τού φετεινού τίτλου.
Τό παιχνίδι είχε δύο όψεις, άφού ό γηπεδούχος Ήρακλής στό α' 45λεπτο ήταν ώραίος σέ όλα καί διεκδίκησε μέ πείσμα τό γκόλ άπέναντι στόν πρωτοπόρο....

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ: ΧΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ...ΤΡΕΙΣ..

Άσχημη ή 6η  άγωνιστική γιά τίς όμάδες μας, άφού άμφότερες γνώρισαν τήν ήττα. Ό ΑΟ Λουτράκι ήττήθει άπό τόν Έθνικό Πειραιά μέ 2-0, ό Πέλοπας Κιάτου έχασε καί πάλι μέσα στήν έδρραν του άπό τήν Ρόδο 1-2, καί ό ούραγός ΑΟ Ζευγολατιό ήττήθει άπό τόν Διαγόρα στήν Ρόδο 2-0. Μέ βάση μέ τίς μέχρι τώρα έκτιμήσεις οί δύο άπό τίς τρείς όμάδες μας δείχνουν άδυναμίες σοβαρές, οί όποίες φυσικά άν δέν προσπαθήσουν νά άλλάξουν άγωνιστικό πρόσωπο δέν βλέπω νά παραμένουν στήν κατηγορία. Θέλω καί ελπίζω, νά διορθωθούν τά πράγματα, άλλά.....ύπάρχει καί τό..άλλά..? 

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ...ΔΥΟ !!!!!

Ό φετεινός τίτλος είναι πλέον ύπόθεση δύο διεκδικητριών όμάδων, τής Κορίνθου '06, καί τού ΠΑΣ Κόρινθος άφού σέ ΄ποκτώ άγωνιστικές διατηρούν μέχρι ώρας τό άπόλυτο νικών!
Σιγουρα αύτές οί δύο όμάδες άν δέν...σκοντάψουν κάπου...θά περιμένουν τήν μεταξύν τους άναμέτρηση (10η 'αγωνιστική), όπου θά φανεί ποιά άπό τίς δύο θά παραμείνει μόνη στό ρετιρέ τού βαθμολογικού πίνακα! Γιά τήν 8η άγωνιστική οί δύο πρωτοπόροι πέτυχαν ίσάρυθμες νίκες, ή μέν Κόρινθος '06 έπιβλήθει άνετα 4-0 τής Έλλάς Βέλου, ό δέ ΠΑΣ Κόρινθος νίκησε 3-0 τόν Τενεάτη Άθικίων!

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΤΙ ΓΙΑ 4-0 Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΤΡΟΥ ΝΙΚΗΣΕ ΜΟΝΟ 1-0!!!

Σπουδαία έμφάνιση πραγματοποίησε ό Ήρακλής Ξυλ/τρου κόντρα στόν Ίσθμιακό ένισχυμένος στήν έπίθεση μέ τό νέο μεταγραφικό άπόκτημα τόν Άράπι, στά πλαίσια τής 8ης άγωνιστικής γιά τό πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας, τόν όποίον νίκησε μόνον 1-0, ένώ είχε δοκάρι, καί τρία τετ-α-τετ πού...χάθηκαν ίσάρυθμα τέρματα!! Νά σημειωθεί ότι πρίν τήν έναρξη τού άγώνα κρατήθηκε 1' λεπτού σιγή, γιά τόν ξαφνικό θάνατο τού σπουδαίου ποδοσφαιροπαράγοντα καί τεως προέδρου τού Ίσθμιακού Κώστα Κοντογιαννάκη. Στό άγωνιστικό σκέλος τού άγώνα σαφώς τό σκορ άδικεί τήν όμάδα τών "πρασίνων" τής δυτικής Κορινθίας οί όποίοι έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο ίδιαίτερα στό α' 45λεπτο...

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ: ΝΙΚΗ ΓΙΑ Α.Ο.ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΟΠΑ, ΡΕΠΟ Ο ΑΟΖ

Στά πλαίσια τής 6ης αγωνιστικής στόν 6ο όμιλο, οί δύο άπό τίς όμάδες μας πού άγωνίσθηκαν, ή μέν πρώτη ό ΑΟ Λουτράκι νίκησε έντός έδρας τόν Ίωνικό 1-0, ό δέ Πέλοπας ήττήθει στό Κερατσίνι άπό τήν όμώνυμη όμάδα 2-1. Ό ΑΟ Ζευγολατιό είχε ρεπό καί δέν έπαιξε..

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΟ...ΤΟΠΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ...

Πανκαμαριακός καί Ήρακλής Ξυλοκάστρου στά πλαίσια τής 5ης άγωνιστικής  τής Α1 κατηγορίας Κορινθίας, μοιράστικαν βαθμούς, γκόλ, δοκάρια, καί..έντυπώσεις στήν πρώτη φετεινή άναμέτρηση τους! Ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι, άφού καί οί δύο όμάδες ήθελαν τήν νίκη, πού θά τούς έδινε τήν εύκαιερία νά άναρυχηθούν ψηλότερα στήν βαθμολογία. Παρουσία πολλών φιλάθλων τής περιοχής καί όχι μόνον, - άφού προσήλθαν φιλαθλοι άπό Κιάτο, Δερβένι, καί περίχωρα, γέμισαν τήν μεγάλη κερκίδα, άλλά καί τούς όπισθεν τού ένός τέρματος χώρους,  μέ έκδηλο ένδιαφέρον γιά τήν έξέληξη τού μάτς.

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Γ' ΕΘΝΙΚΗ: ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΑΟΛ ΚΑΙ ΑΟΖ, ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΓΙΑ ΠΕΛΟΠΑ..

Στήν άνώτερ κατηγορία τού έρασιτεχνικού ποδοσφαίρου τήν Γ' Έθνική, οί τρείς όμάδες μας στήν 3η άγωνιστική βρίσκονται κάτω άπό τήν ζώνη σωτηρίας- παραμονής καί όπως δείχνουν τά πράγματα θά δώσουν μεγάλες μάχες γιά παραμονή στήν κατηγορία...
Συγκεκριμένα στά πλαίσια τής 3ης άγωνιστικής είχαμε ίσάρυθμες ήττες γιά ΑΟΛ καί ΑΟΖ στήν Ρόδο άπό τίς όμάδες Ρόσος καί 'Ιαλυσος αντιστοιχα, ένώ ή έτερη Ροδιακή όμάδα τού Διαγορα πήρε τόν βαθμό τής ίσοπαλίας άπό τόν νεοφώτιστο τής κατηγορίας Πέλοπα Κιάτου.   Ό πρωτοπόρος Άσπρόπυργος ήττήθει έντός έδρας άπό τόν Ίωνικό!! Ίσόπαλο άνευ τερμάτων έληξε τό ντέρμπι μεταξύ Προοδευτικής καί Έθνικού!!